Nawierzchnia sportowa - Bieżnia

Opis nawierzchni syntetycznej poliuretanowej „typu  EPDM”

1. Charakterystyka nawierzchni:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa , wymagająca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym . Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy  do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej.

2.Nawierzchnia posiada wymagane dokumenty spelniajace Normy PN EN 14877

  • Aprobata  lub Rekomendacja ITB
  • Atest Higieniczny PZH
  • Autoryzacja producenta systemu
  • Karta techniczna systemu  
  • Aktualne badania na zgodność z normą PN EN 14877
  •  Aktualne badania na bezpieczeństwo ekologiczne

Rodzaj Boiska

Bieżnia

Zapytaj o produkt

Carow KD - zajmujemy się dystrybucją i montażem urządzeń i nawierzchni do obiektów rekreacyjnych i sportowych na terenie Szczecina i województwa zachodniomoporskiego - bezpiecznych placów zabaw, obiektów sportowych, obiektów fitness na zewnątrz. Oferujemy urządzenia do outdoor fitness, bezpieczne urządzenia do placów zabaw - tradycyjne i linowe, elementy małej architektury - ławki, kosze na śmieci, altany, siatki ochronne, nawierzchnie bezpieczne, zabezpieczające przed upadkiem z wysokości do 3 metrów.

W ofercie posiadamy również urządzenia i nawierzchnie do obiektów sportowych zewnętrznych i wewnętrznych (hal, boisk, stadionów) - piłkochwyty, kotary grodzące, nawierzchnie sportowe (układane i wylewane), inne elementy wyposażenia boisk i stadionów (trybunki itp.).