System VARIO

Kategoria: Tory przeszkód

Linowe tory przeszkód – fantastyczna różnorodność systemów

Linowe tory przeszkód HUCK to kombinacje pojedynczych elementów zabawowych, łączone według indywidualnych potrzeb. Tory mogą być ustawiane dowolnie, np. w kształcie trójkąta, kwadratu, wielokąta i w dowolnej kolejności, co stwarza nieograniczone możliwości wykorzystania terenu. Wszystkie elementy toru mogą być również łączone z innymi urządzeniami zabawowymi w dowolny sposób. Jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia! Zastosowanie elementów systemu - takich jak m.in. maty gumowe, ruchome belki, hamaki, siatki wspinaczkowe, liny w połączeniu ze słupami stalowymi lub drewnianymi, stwarza dzieciom możliwość rozwoju motorycznego i jednocześnie świetnej zabawy.

System VARIO Nr katalogowy: 4591-30

Słupy podtrzymujące wykonane ze stali śr. 102 mm z maskownicą, ocynkowane ogniowo, długość 3,00 m, do pomalowania na miejscu (czerwony )

System VARIO oferujemy również na słupach z robinii. słupy z robinii (Ø 160 - 200 mm), długość: 3,30 m, bez otworów, dodatkowo nakładki

- kombinacja zestawienia elementów podstawowych

Rozstaw słupów w osi wynosi 2,50 m.

Vario jest systemem łatwym w konserwacji, prostym w montażu. Stwarza możliwość indywidualnego podejścia do projektu. Ceny urządzeń są kalkulowane bez słupów. Pojedyncze elementy wykonane z liny Herkules. W przypadku pojedynczych elementów bez słupów obejmy słupów w komplecie. Nie zaleca się wiercenia.

Zestaw zabawowy dla dzieci od lat 4

Dane techniczne:

Wysokość urządzenia: 2,20 m (słupy stalowe) 2,40 m (słupy z robinii)

Strefa bezpieczeństwa: zależna od ilości elementów

Strefa ochrony przed upadkiem: zależna od ilości elementów

Maksymalna wysokość upadku: 1,50 m ,max. 2,10 m (element 8)

Pliki

Zapytaj o produkt

Carow KD - zajmujemy się dystrybucją i montażem urządzeń i nawierzchni do obiektów rekreacyjnych i sportowych na terenie Szczecina i województwa zachodniomoporskiego - bezpiecznych placów zabaw, obiektów sportowych, obiektów fitness na zewnątrz. Oferujemy urządzenia do outdoor fitness, bezpieczne urządzenia do placów zabaw - tradycyjne i linowe, elementy małej architektury - ławki, kosze na śmieci, altany, siatki ochronne, nawierzchnie bezpieczne, zabezpieczające przed upadkiem z wysokości do 3 metrów.

W ofercie posiadamy również urządzenia i nawierzchnie do obiektów sportowych zewnętrznych i wewnętrznych (hal, boisk, stadionów) - piłkochwyty, kotary grodzące, nawierzchnie sportowe (układane i wylewane), inne elementy wyposażenia boisk i stadionów (trybunki itp.).